ตอบข้อสงสัย

ตอบทุกข้อสงสัยกับชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ทั้งเรื่องราวของชัชชาติ ปัญหาเมือง แนวทางนโยบาย และการร่วมเป็นอาสาสมัคร เพื่อช่วยกันสร้างกรุงเทพฯ ให้น่าอยู่สำหรับทุกคน