ตอบข้อสงสัย chevron_right

ทำไมชัชชาติถึงสมัครในนามผู้สมัครอิสระ

สาเหตุที่ผมตัดสินใจสมัครในนามผู้สมัครอิสระคือ

1. ผู้ว่าฯ​ กทม. มีหน้าที่ต้องทำงานรับใช้ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะมีแนวคิดทางการเมืองแบบใด และต้องทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการและเอกชน

2. การลงในนามอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง ทำให้สามารถหาอาสาสมัครที่มาร่วมงานได้มากขึ้น ลดความขัดแย้ง และมุ่งทำงานได้เต็มที่ เพราะปัจจุบันคนจำนวนมากเบื่อความขัดแย้งทางการเมือง หลายคนไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่อยากมาช่วยหาทางออกให้กรุงเทพฯ​ ดีขึ้น

3. การสมัครในนามอิสระทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน สามารถตัดสินใจและดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องผ่านขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ ของพรรค และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง

4. การสมัครตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องสังกัดพรรค ซึ่งแตกต่างจากการสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องมีการสังกัดพรรค แสดงให้เห็นว่ากฎหมายเองก็ไม่ได้เห็นความจำเป็นที่ผู้สมัครจะต้องสังกัดพรรคการเมือง