ตอบข้อสงสัย chevron_right

ชัชชาติอยากบอกอะไรกับคนกรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานครจะดีขึ้นกว่าเดิมได้ เมื่อเราช่วยกัน ร่วมมือทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับเราทุกคนครับ