ตอบข้อสงสัย chevron_right

Core Values ของทีมเพื่อนชัชชาติคืออะไร

หลักการสำคัญที่เราใช้เป็นพื้นฐานในการทำงานร่วมกันคือ

1. สนุก คิดบวก
เราเชื่อว่าถ้าเราสนุกกับการทำงาน คิดบวก ไม่ทะเลาะกับใคร เราจะสร้างงานดี ๆ ได้เราจะไม่เสียเวลาในการคิดลบ จับผิด เราจะใช้เวลาในการร่วมกันสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับกรุงเทพฯ

2. ทำงานเป็นทีม
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลายจะทำให้เราสามารถหาคำตอบดี ๆ ให้กับกรุงเทพฯ ได้ เราเชื่อว่าทุกคนสามารถแบ่งปันสิ่งที่มีให้กับทีมงานได้

3. ทำเพื่อส่วนรวม
เป้าหมายของการมาร่วมกันทำงานในทีมเพื่อนชัชชาติ คือ การช่วยกันทำให้กรุงเทพฯ ดีขึ้น เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ซึ่งสุดท้ายแล้วหมายถึงชีวิตของเราและครอบครัวที่จะดีขึ้นได้ การทำงานเป็นการทำเพื่อส่วนร่วม ไม่ได้คาดหวังถึงตำแหน่ง หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ

4. รับฟังความเห็นที่แตกต่าง
การรับฟังความเห็นของคนอื่นในทีม การขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ การกล้าพูด กล้าแสดงความเห็นต่าง เป็นสิ่งสำคัญ เป็นหัวใจในการสร้างคำตอบดี ๆ ให้กรุงเทพฯ

5. ทำงาน ทำงาน ทำงาน
เน้นการทำงาน มุ่งมั่นกับการทำ “งานเมือง” ไม่เสียเวลากับ “การเมือง”