นโยบาย chevron_right

ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัย

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ทางเข้าท่าเรือสว่าง ปลอดภัย

  - ทางเข้าท่าเรือมีข้อมูล

  - ทางเข้าท่าเรือเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะอื่น

 

รายละเอียด

การเดินเรือในกรุงเทพฯ มี 4 เส้นทางหลัก ได้แก่ เส้นเจ้าพระยา เส้นคลองแสนแสบ เส้นผดุงกรุงเกษม และเรือข้ามฟากซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพ รวมแล้วมีท่าเรือทั้งสิ้น 102 ท่า

การเดินทางทางน้ำเป็นการเดินทางที่มีช่องทางเป็นของตัวเอง (right of way) ทำให้เป็นการเดินทางที่ควบคุมเวลาได้ แต่ข้อจำกัดในการเข้า-ออกท่าเรือ ความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ ความสะดวกสบายในการเข้า-ออก ยังคงเป็นข้อจำกัดในการเดินทางทางน้ำ กล่าวคือ ท่าเรือจำนวนหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของเอกชนหรือวัด จึงอาจมีอุปสรรคในการพัฒนา

ในส่วนการเดินเรือของ กทม. แม้เรือและท่าเรือสามารถรองรับคนพิการได้ แต่ทางเข้าท่าเรือยังไม่รองรับทุกคน ทำให้การเดินทางที่ทุกคนเข้าถึงได้ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ดังนั้น กทม.จะพัฒนาทางเข้าท่าเรือร่วมกับทั้งเอกชน วัด รัฐ ฯลฯ เพื่อให้การพัฒนาทางเข้าท่าเรือเกิดขึ้นตั้งแต่ริมถนนจนถึงท่าเรือ ดังนี้

  1. พัฒนาทางเข้า-ออกท่าเรือให้สว่างและปลอดภัย 

  2. พัฒนาทางเดินให้เรียบ สะดวก ถูกหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (universal design)

  3. มีข้อมูลการเดินทางทั้งระบบที่เข้าถึงง่าย เพื่อให้การเชื่อมต่อการเดินทางเป็นไปได้จริง และส่งเสริมการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ 

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Easily accessible piers with safe connection

 

What will Bangkok residents get?

  - Brightly lit and safe pier entrances 

  - Pier entrances with information

  - Pier entrances’ connection to other public transportations

 

Details

There are currently four main boat routes in Bangkok including Chao Phraya Express Boat, Saen Saep Canal Boat, Padung Krung Kasem Boat and River crossing ferries in Bangkok; which makes 102 piers in total.

Waterway journey has its own right of way, making it time-controllable. However, restrictions on pier entry and exit of, pier area security and entry and exit convenience remain limitations of Bangkok’s waterway journey. Many piers are owned by private agencies or temples and so there are obstacles for their development.

As for BMA’s boat services, although its boats and piers are accessible for all, including people with disabilities, their entrances are not, making waterway journey not yet accessible to everyone.

 

BMA plans to cooperate the private sector, temples, the central government and others in developing pier entrances comprehensively from roadsides to piers as follows:

  1. Developing brightly lit and safe pier entrances and exits; 

  2. Developing smoothly paved and convenient walkways in accordance with universal design;

  3. Providing easily accessible and complete information of the whole transportation system making travel connections possible and promoting public transportation.