นโยบาย chevron_right

สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชน ทั้งการซื้อรถใหม่ และการดัดแปลงรถเดิม

  - อากาศที่บริสุทธิ์ขึ้น มลพิษทางอากาศลดลง

 

รายละเอียด

หากต้องการให้มลพิษ PM2.5 ลดลงในระยะยาว จำเป็นต้องแก้ไขปัญหามลพิษจากไอเสียที่ยานยนต์

ดังนั้น กทม.จะสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมในการใช้รถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าให้มากขึ้น ซึ่งปัจจัยสำคัญลำดับต้น ๆ คือสถานีชาร์จรถยนต์และสถานีสลับแบตเตอรีมอเตอร์ไซค์ ด้วยวิธีการอย่างน้อยดังนี้

  1. อนุญาตให้เอกชนติดตั้งสถานีชาร์จและสลับแบตเตอรีรถจักรยานยนต์ในพื้นที่หน่วยงาน กทม. เช่น สำนักงานเขต สวนสาธารณะ จอดแล้วจร ฯลฯ

  2. ประสานงานกับเอกชนในการผลักดันให้เกิดสถานีชาร์จและสลับแบตเตอรีมากขึ้น 

  3. พิจารณาข้อบัญญัติควบคุมอาคารให้สถานที่ต่างๆ ต้องมีการติดตั้งสถานีชาร์จและสถานีสลับแบตเตอรี่เพื่อให้ประชาชนใช้บริการได้

  4. ผลักดันให้เกิดหลักสูตร EV Retrofit (หลักสูตรดัดแปลงเครื่องยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง) ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. ที่มีศักยภาพและมีการเปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับยานยนต์อยู่แล้ว

  5. เปิดให้ประชาชนนำรถยนต์มาเข้ารับบริการเปลี่ยนเครื่องยนต์สันดาปเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าได้ในราคาต้นทุน เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนให้เกิดขึ้นจริง

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 27 เมษายน 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Supporting the electric car ecosystem

 

What do Bangkokians get?

  - Have the opportunity to use environmentally-friendly electric vehicles

 

Details

To curb the PM2.5  pollution in the long run, it is necessary to address exhaust pollution from motor vehicles.

 

Therefore, BMA will encourage a more electric-powered vehicle environment, in which car charging stations and motorcycle battery switching stations are top priorities. Steps will include:

1. Allow privately-owned charging and battery-switching stations in government office areas.

2. Coordinate with the private sector to push for more charging and battery switching stations

3. Reconsider the building control ordinance to include mandatory charging and battery switching stations for public use.