นโยบาย chevron_right

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นเนื่องจากมีจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สะดวก ไม่เปียก ไม่ร้อน ปลอดภัย มีข้อมูลเชื่อมต่อกับทุกระบบทั้งส่วนตัวและสาธารณะ

 

รายละเอียด

กรุงเทพฯ ไม่เคยมีจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางอย่างเป็นระบบมาก่อน ไม่ว่าจะเป็น

  - การเชื่อมต่อระหว่างขนส่งสาธารณะ รถสองแถว รถเมล์ รถไฟฟ้า เรือ จากสายหนึ่งไปสู่อีกสายหนึ่ง

  - การเชื่อมต่อจากขนส่งสาธารณะสู่ แท็กซี่ หรือวินมอเตอร์ไซค์

  - การเชื่อมต่อจากจักรยานสู่ขนส่งสาธารณะ

  - การจอดรถรับ-ส่งของรถส่วนตัวให้ไม่รบกวนการจราจร

แม้ปัจจุบันเอกชนจะเริ่มมีการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองให้เกิดจุดเชื่อมต่อการเดินทางบ้างแล้ว เช่น เมกาบางนา หรือเซ็นทรัลพระราม 2 ที่จะเป็นจุดจอดสำหรับรถเมล์ที่ต้นสายอยู่ ณ สถานที่นั้น แต่รถเมล์สายอื่นที่ผ่านก็ไม่ได้เข้ามาจอดในจุดเชื่อมต่อทำให้ยังไม่เกิดเป็นพื้นที่เชื่อมต่อ (hub) โดยสมบูรณ์ 

ดังนั้น กทม.จะนำร่องพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่เชื่อมต่อการเดินทางทั้งระบบ ระหว่างขนส่งสาธารณะสู่ขนส่งสาธารณะ หรือจากรถส่วนตัวสู่ขนส่งสาธารณะ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ได้มาตรฐาน Universal Design ทุกคนใช้งานได้ และลดผลกระทบจากสภาพอากาศ พร้อมมีข้อมูลแนะนำในการเชื่อมต่ออย่างครบถ้วน 

 

*อัพเดตวันที่ 27 เมษายน 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Building Transportation Hubs for Convenient Interchange

 

What will Bangkok residents get? 

  - More convenient transportation thanks to convenient transportation that is safe and air-conditioned. People can access information about transportation, both personal and public.

 

Details

There has never been a systematic transportation hub in Bangkok, such as:

  - Connection between public transportation modes: Song Taew, bus, Skytrain, or boat; from one mode to another.

  - Connection from public transportation to taxi or motorcycle taxi.

  - Connection from bicycle to public transportation.

  - Parking spaces for personal cars that do not disturb the traffic in some areas, such as under Mo Chit BTS station or around the Victory Monument.

Even though nowadays the private sector has started developing their own space as transportation hubs such as Mega Bangna or Central Rama 2, which serve as the parking area for buses whose routes start there, other bus lines cannot park in the hubs. Therefore, these are not considered complete hubs.  

 

The BMA will develop transportation hubs that connect the whole transportation system, from public transportation to public transportation; or private cars to public transportation, for convenience and air pollution mitigation. It will also provide comprehensive guidelines on the system.