นโยบาย chevron_right

บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจร

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - การจราจรคล่องตัวขึ้น
  - สัญญาณไฟแดงสอดคล้องกับประมาณจราจร
  - ทราบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์
  - ประชาชนมีวินัยจราจรมากขึ้น จากการการสอดประสานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

รายละเอียด

เพราะถนนเป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงกันหมด การแก้ไขปัญหาเรื้อรังอย่างรถติดจึงต้องทำทั้งระบบ 

ที่ผ่านมากรุงเทพฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรมาโดยตลอด เช่น มีการใช้ระบบตั้งเวลา มีการควบคุมที่ป้อมตำรวจ รวมถึงมีระบบที่ควบคุมสัญญาณไฟเป็นพื้นที่โดยนำร่อง 5 แยก บนถนนพระรามที่ 6 [1] และใช้ระบบแยกฉลาด จำนวน 59 แยก [2] อย่างไรก็ตามการดำเนินการของระบบอัจฉริยะทั้งสองนั้นทำในวงแคบ

นอกจากนี้การละเมิดกฎระเบียบวินัยจราจร เช่น การจอดในที่ห้ามจอด การเลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยวก็สามารถส่งผลกระทบต่อกระแสจราจรได้ในวงกว้างเช่นกัน

ดังนั้น กทม.จะนำระบบบริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (Intelligent Traffic Management System: ITMS) มาใช้งาน ควบคู่กับ CCTV โดย

  - ควบคุมสัญญาณไฟจราจรทั้งโครงข่ายกรุงเทพฯ ให้สอดคล้องกับสภาพจราจรที่เกิดขึ้นจริง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถ และการบริหารรถขนส่งสาธารณะ
  - เผยแพร่สภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ เพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจให้กับประชาชน เชื่อมต่อ API กับแอพพลิเคชั่นแผนที่ที่มีผู้ใช้มาก 
  - บังคับใช้กฎระเบียบ และกวดขันวินัยจราจร ด้วย CCTV จับภาพยานพาหนะที่ทำผิดกฎระเบียบ ออกใบสั่งอัตโนมัติ และเทศกิจจราจร ลงไปช่วยกวดขันวินัยจราจร แก้จุดฝืด ให้การจราจรคล่องตัวขึ้น
  - เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจับ/ปรับผู้กระทำผิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

*อัพเดตล่าสุด วันที่ 27 เมษายน 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Installing smart traffic management system for holistic management and active traffic law enforcement

 

What will Bangkok residents get?

  - Smoother traffic flow

  - Traffic light more fitting to traffic volume

  - Real-time traffic report

  -  More disciplined road users, as a result of incorporation between related agencies

 

Details

As roads are connected as a network, traffic issues must be addressed in a holistic manner.

Until now the BMA has developed traffic light systems in several ways, from installing timers, administrating traffic control from traffic police stations, to initiating pilot program on traffic lights at intersections on Rama VI Road [1], and utilizing Smart Intersection system at 59 intersections [2]. The utilization of these two said technologies, however, is still limited in its scope.

Apart from inefficient existing solutions, violation of traffic laws, such as parking in prohibited areas or making a turn at prohibited curves, can also have major impact on traffic as a whole.

 

The BMA, hence, will employ Intelligent Traffic Management System (ITMS) in conjunction with CCTV, in order to:

  -   run traffic light systems throughout Bangkok’s road networks with more consistency to the actual traffic situations, improving efficiency in facilitating traffic flows as well as public transport management;

  -   broadcast real-time traffic data to help road users make travelling decisions, connecting API with map applications with a large pool of users;

  -   better enforce traffic regulations with CCTV recording vehicles violating the laws and issuing automatic traffic tickets;

  -   Connecting databases between related agencies to improve the efficiency in apprehending and fining offenders.

 

* Last updated on March 11, 2022

Improved according to public suggestions