นโยบาย chevron_right

เทศกิจผู้ช่วยจราจร

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - การจราจรคล่องตัวขึ้นจากการที่มีเทศกิจช่วยดูแลงานด้านจราจรผ่านการสั่งงานที่เป็นระบบ

 

รายละเอียด

ปัญหาการจราจรของกรุงเทพฯ ถือว่าเป็นปัญหาอันดับต้นที่ใคร ๆ มักกล่าวถึง ซึ่งพบว่าการมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริหารจัดการจราจรก็ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรได้ ซึ่งลำพังกำลังของตำรวจจราจรไม่สามารถดูแลครอบคลุมทุกพื้นที่ได้

ดังนั้น กทม.จะดำเนินการจัดการอบรมผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจรให้แก่เทศกิจทุกนาย โดยปัจจุบัน กทม.มีกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ 2,900 นาย [1] แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเทศกิจ 389 นาย [2] และเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต เพื่อมอบหมายภารกิจให้เป็นผู้ช่วยจราจร โดยการปฏิบัติงานจะมีศูนย์ควบคุมและสั่งการกลาง (Command Center) เป็นผู้มอบหมาย เพื่อให้การบริหารจราจรสอดคล้องกันทั้งระบบ และตัดสินใจบนฐานข้อมูลเป็นหลัก

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 10 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Municipal police officers as traffic assistants


What good will Bangkok people get?

  - Traffic mobility will improve because municipal police will assist with traffic control through a systematic command.

 

Details

Bangkok traffic is one of the most mentioned problems. It is commonly found that having officers on site to manage traffic can help alleviate traffic problems. However, the manpower of police alone cannot cover the entire area of Bangkok.

 

Therefore, the BMA will conduct traffic assistant training for all municipal police officers. Currently, BMA has 2,900 municipal police officers [1], where 389 of them are stationed at the headquarters [2] and the others are stationed at the Municipal Division of district offices. The purpose is to train them to become traffic assistants. Their traffic-related responsibilities will be assigned by the Command Center (ศูนย์ควบคุมและสั่งการกลาง (Command Center)) for systematic management and informed decisions.