นโยบาย chevron_right

ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจร

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - การจราจรในภาพรวมมีความคล่องตัวขึ้น

  - ประชาชนมีโอกาสใช้ขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นผ่านการสนับสนุนจอดแล้วจรและมาตรการด้านราคา

 

รายละเอียด

ประชาชนจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณกรุงเทพฯ ชั้นนอก ในขณะที่สถานที่ทำงานตั้งอยู่ในเขตเมือง 

แม้จะอยากเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ แต่เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดอาจมีราคาสูงกว่าการขับรถส่วนตัวเข้าไปถึงปลายทาง เมื่อเป็นเช่นนี้เท่ากับผู้เดินทางจำนวนมากตัดสินใจขับรถเข้าเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อการจราจร เพราะพื้นผิวจราจรในกรุงเทพฯ ไม่สอดคล้องกับปริมาณรถยนต์

การพัฒนาจอดแล้วจรจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการใช้ขนส่งสาธารณะในกรณีนี้ได้

ดังนั้น กทม.จะร่วมมือกับภาคเอกชนเพิ่มจอดแล้วจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้าปลายทางในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นนอก ที่สะดวก ปลอดภัย เพื่อลดการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเข้าสู่เมืองชั้นใน โดยพิจารณามาตรการจูงใจการจอด เช่น จอดฟรี หรือนำค่าจอดเป็นส่วนลดค่าเดินทาง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการจอด 

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 27 เมษายน 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Lower the number of cars, lower the traffic with Park & Ride

 

What do Bangkokians get?

  - Flowing traffic

  - Citizens have more opportunities to use public transport through Park & Ride, and pricing measures.

 

Details

Many people live in greater Bangkok, while their workplaces are located in city centers. 

Even if people want to use public transport, it can be more expensive than driving. When this is the case, many travelers decide to drive into the city, adversely impacting Bangkok traffic as the amount of road surface can support the number of cars.

 

The development of Park & Ride will be one of the tools that can help promote the use of public transport.

 

Therefore, BMA will work with the private sector to increase parking spaces near railway stations in the outer Bangkok area to reduce the number of private cars coming into the inner city.  Incentives will be considered like free parking or discounted fares with proof of parking, etc.