นโยบาย chevron_right

เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพิ่มสะพานใหม่

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

 - การเดินทางข้ามฝั่งพระนคร-ฝั่งธนฯ มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

 

รายละเอียด

ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสิบกว่าสะพานซึ่งรองรับปริมาณการจราจรมหาศาลในชั่วโมงเร่งด่วน ที่ผ่านมามีแผนการเพิ่มสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ต่างๆ มากมาย แต่สามารถดำเนินการได้เพียงบางโครงการเท่านั้น เนื่องจากบางโครงการส่งผลกระทบต่อประชาชน

ดังนั้น กทม.จะเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งธนฯ และฝั่งพระนคร โดย
  1. การเพิ่มความคล่องตัวในการสัญจรสำหรับสะพานเดิม ด้วยการบริหารการจราจรโดยภาพรวม ผ่านศูนย์ควบคุมและสั่งการกลาง (Command Center) และระบบการบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะ (ITMS) พร้อมปรับปรุงจุดฝืดต่างๆ ที่ทำให้เกิดการชะลอตัวให้เกิดการไหลเวียนคล่องตัวสูงสุด 

  2. ศึกษาเส้นทางและพื้นที่ที่เป็นไปได้ในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำใหม่ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย

  3. สะพานข้ามแม่น้ำไหนที่ประชาชนสามารถเดินข้ามได้ พิจารณาออกแบบร่องรางให้สามารถจูงจักรยานข้ามได้

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Potential enhancement of Chao Phraya River bridges and feasibility study of a new one

 

What will Bangkok residents get?

  - Faster travel between Phra Nakhon and Thonburi sides

 

Details

In Bangkok, there are more than ten Chao Phraya River bridges capable of handling massive rush hour traffic. In the past, there were plans for more in many areas but only a few have been actualized as the others would affect people.

 

The BMA plans to increase the connection capacity between Thonburi and Phra Nakhon sides by:

  1. Increasing traffic mobility of the existing bridges with comprehensive traffic management through the Central Command Center and Integrated Transportation Management system (ITMS) as well as improvements of various points that cause slowdowns for maximum traffic flow;

  2. Conducting a feasibility study of routes and areas for new river bridges, with integrated cooperation of all related parties.