นโยบาย chevron_right

ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุด

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ฝุ่นที่ละเอียดในระดับแขวงและย่าน

 

รายละเอียด

พื้นที่ กทม.กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตรมีการติดตั้งสถานีตรวจวันคุณภาพอากาศที่รายงานผ่าน กทม.ประมาณ 70 สถานี [1] โดยส่วนใหญ่ติดตั้งบริเวณสำนักงานเขตและสวนสาธารณะซึ่งในอาจไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของฝุ่นที่ละเอียดเพียงพอสำหรับแต่ละพื้นที่ได้

ดังนั้น เพื่อสร้างความครอบคลุมของเครือข่ายข้อมูลมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ อย่างน้อยให้ครบทุกแขวง กทม. จะเพิ่มจุดตรวจวัดมลพิษผ่านการติดตั้งเซนเซอร์ต้นทุนไม่สูง (low cost sensor) โดยจะมีการติดตั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่

  1. กทม.ดำเนินการติดตั้งเองโดยเน้นไปที่พื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่น เช่น ชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน 

  2. เปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในการติดตั้งเซนเซอร์วัดฝุ่นและส่งข้อมูลกลับมาให้กทม.

ระบบเซนเซอร์ที่ติดตั้งนี้จะเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลกลับเข้ามารวบรวมเพื่อนำมาแสดงผลได้ เช่น ระบบเซนเซอร์ของโครงการ sensor for all ที่ให้ประชาชนสามารถซื้อเซนเซอร์ได้ในราคาไม่แพง [2]

ข้อมูลฝุ่นทั้งหมดจะถูกนำมาประมวลผลและปรับเทียบ (calibrate) ให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้นก่อนจะนำไปแสดงผลให้ประชาชนได้รับรู้ 

นอกจากนี้ กทม.จะเพิ่มการแสดงผลแบบเรียลไทม์เพิ่มเติมด้วย จากที่เดิมแสดงผลเพียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเพื่อประชาชนสามารถป้องกันและเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งได้ทันทีที่ค่าฝุ่นขึ้นสูง

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 12 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Increasing dust monitoring and warning systems in 1,000 locations in Bangkok districts

 

What will Bangkok residents get?

  - Detailed insights about dust situations in the level of districts and sub-districts will be provided.

 

Details

70 dust monitoring stations are located across Bangkok’s total area of more than 1,500 square meters [1]. As most of them are stationed in district offices and public parks, they might not be able to provide accurate and adequate data on dust situations in each area.

 

Hence, in order to expand the coverage of dust monitoring into at least every district in Bangkok, low-cost sensors will be installed by two different means, which are:

  1. The sensors will be installed by the BMA, with focus on crowded areas such as in communities, hospitals, or schools.

  2. Private sectors may install their own sensors and send the data back to the BMA.

The sensors will be connected to the internet to feed the data back to be displayed. ‘Sensor for All’ is one of the initiatives which sell dust sensors at an affordable price to anyone interested  [2].

Dust data will be calibrated to provide more accurate information to be displayed.

Moreover, the BMA will provide a real time dust data, an improvement from the current 24-hour average dust records, so that the public will be more prepared to deal with high level of dust by avoiding outdoor activities.

 

*Last updated on March 12, 2022