นโยบาย chevron_right

นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเชื่อมต่อ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - สามารถใช้ขนส่งสาธารณะได้ครอบคลุมทุกสภาพอากาศมากยิ่งขึ้น 

  - ได้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเดิน 

 

รายละเอียด

การเดินทางในกรุงเทพฯ ด้วยเท้าหรือระบบขนส่งสาธารณะ สภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้การเดินไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ดังนั้น กทม.จะนำร่องสร้าง covered walkway หลังคาเพื่อป้องกันแดดและฝนให้กับผู้สัญจร

  1. โครงสร้างไม่เกะกะทางเท้า หากมีอาคารหรือรั่วเดิมจะพิจารณาอาศัยโครงสร้างเดิมให้การสร้าง covered walkway

  2. ออกแบบให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา

  3. ติดตั้งไฟให้สว่างสามารถเดินในยามคำ่คืนอย่างปลอดภัย โดยใช้พลังงานจาก Solar Cell 

  4. พิจารณานำร่องในเส้นทางที่มีปริมาณการใช้งานหนาแน่น หรือเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 27 เมษายน 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Pilot project of covered walkways: Rain and heat protection walkways at connecting points

 

What will Bangkok residents get?

  - The ability to use public transportation in all weather conditions

  - An environment that encourages walking

 

Details

Travelling in Bangkok on foot or public transportation is affected by Thailand's hot and humid climate.

 

BMA plans a pilot project of covered walkways protecting commuters from sunlight and rain, linking them with existing structures or building new structures without creating sidewalk obstacles, especially on routes with heavy traffic or public transport connections.