นโยบาย chevron_right

สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขต

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้สื่อสารถึงปัญหาที่พบในพื้นที่

  - รับฟังความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต

 

รายละเอียด

ปัจจุบันหนึ่งในแนวทางการพูดคุยหลักระหว่างเขตและประชาชนได้แก่การประชุมคณะกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างเขต หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ส.ส. ส.ก. และประธานชุมชนต่างๆ ในเขต อย่างไรก็ดี กระบวนการนี้แม้จะมีประสิทธิภาพสูงแต่ยังเป็นการมุ่งเน้นไปที่ชุมชนเป็นหลักทำให้มีประชาชนบางส่วนที่ยังขาดช่องทางสื่อสารกับสำนักงานเขตเกี่ยวกับประเด็นการดำเนินงานและปัญหาในพื้นที่ 

ดังนั้น กทม.จะพัฒนาการประชุมสภาคนเมืองประจำเขตขึ้น โดยขยายขอบเขตการพูดคุยเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ด้วยโครงสร้างประชาคมเขต ซึ่งจะเป็นการรวบรวมตัวแทนประชาชน เช่น กลุ่มบ้านในรั้ว คอนโดฯ ชุมชน และกลุ่มประชาสัมคมที่ขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ อยู่ในพื้นที่ การประชุมสภาคนเมืองนี้จะจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุด

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Establish a two-way communication between BMA and the public through the city council in each district.

 

What do Bangkokians get?

- Ability to communicate the problems encountered in the area

- Hear the progress of the district office's work;

 

Details

Currently, one of the main communication channels between the district government and the residents is the city council meetings between districts and relevant government agencies, ​Members of Parliament,  Members of BMA City Council, and heads of various community groups.  However, this process, despite being very effective, is primarily community-oriented, yet leaves some people out of the communication loop.

 

Therefore, the BMA will expand the topics of discussion at the district city council meetings to include more groups of people in the area by including their representatives, for example, from gated communities, condominiums, communities, and interests groups. The meetings will be held both online and offline to make them most accessible to the people.