นโยบาย chevron_right

ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุเชิงรุก

คนกรุงเทพได้อะไร

  - เพิ่มประสิทธิภาพในการคาดการณ์ ติดตาม และแก้ไขหรือระงับการเกิดเหตุอาชญากรรม

 

รายละเอียด 

ปัจจุบัน กทม.มีกล้องวงจรปิดกว่า 60,000 ตัว ซึ่งใช้สำหรับการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ แต่การบันทึกภาพจากตัวกล้องวงจรปิดเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถทำให้ กทม. ป้องกัน และเฝ้าระวังอาชญากรรม หรือวินาศภัยร้ายแรงได้เพียงพอ

กทม.จึงจะต้อง

1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลภาพที่สามารถช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิดในมิติของการป้องกันเหตุไม่คาดฝันต่าง ๆ เช่น การช่วยตรวจสอบข้อบกพร่องในสภาพแวดล้อมของเมือง เช่น ความเปลี่ยนแปลงของแสงสว่าง ร่องรอยความชำรุดของผิวจราจรถนน หรือการวิเคราะห์ภาพเมื่อมีลักษณะคล้ายกับการทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างกาย

2. ศึกษาความเป็นไปได้ให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลภาพและระบบกล้องวงจรปิดป้องกันอาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจนครบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพใบหน้าแบบเรียลไทม์ในการเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม บุคคลอันตรายร้ายแรง โดยเฉพาะในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจ และย่านชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง

ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพมาใช้กับกล้องวงจรปิดจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงหลักจริยธรรมและสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 16 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Improving CCTVs for Active Crime Prevention


What will Bangkok residents get?

  - Increasing the efficiency in predicting, monitoring, and solving or preventing crimes.

 

Details 

Nowadays, there are over 60,000 CCTVs in Bangkok for tracking offenders. However, CCTVs on their own cannot help BMA efficiently prevent and monitor severe crimes or disasters.

 

The BMA must take the following actions.

  1. To apply visual data analysis technology which can increase the efficiency of CCTVs, to prevent unexpected situations, such as monitoring defects in the urban environment or analyzing images that appear like quarrels or physical assaults.

  2. To study the possibility of connecting visual data with the crime-preventing CCTVs of the Metropolitan Police Bureau and related agencies.

  3. To study the possibility of real-time facial image analysis technology to monitor crimes and criminals, especially in business districts and densely populated areas.

The use of visual data analysis technology in CCTVs must be under the Personal Data Protection Act B.E.2562 (2019). It must also be ethical and safeguard people's rights and freedoms.

 

*Last updated on 16 March 2022