นโยบาย chevron_right

ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ลดและแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดความกลัว และความเสี่ยงอาชญากรรมได้อย่างทันท่วงที

  - มีการสอดส่องดูแลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 

รายละเอียด

รวบรวมข้อมูลสถิติอาชญากรรมและข้อมูลการรายงานจุดเสี่ยงที่รวบรวมมาจากฐานข้อมูลในแผนที่ความเสี่ยงกรุงเทพฯ (Bangkok Risk Map) เพื่อให้มีการวิเคราะห์และนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการต่าง ๆ ของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงและเพิ่มแสงสว่าง กล้องวงจรปิด การจัดจุดตรวจเวรยามเทศกิจหมุนเวียน หรือประสานงานการทำงานร่วมกับตำรวจในการยกระดับความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม สร้างเมืองที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Use of crime data to designate danger areas, creating safe environments

 

What will Bangkok residents get?

  - Prompt reduction and improvement of the environments causing fear and crime risk

  - Additional surveillance in addition to that of the police

 

Details

The BMA plans to collect crime statistics and risk point report data from the Bangkok Risk Map database to be analyzed and later utilized to improve the environment and management of high-risk areas enhancing their safety by, for example, improving and adding lightings and CCTV cameras, designating rotating security checkpoints and cooperating with the police to prevent crime and to develop a safe Bangkok for all.