นโยบาย chevron_right

ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ความปลอดภัยในการเดินทาง การใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นจากการกวดขันที่เข้มข้นขึ้น

 

รายละเอียด

ปัญหาการละเมิดกฎระเบียบวินัยจราจรในปัจจุบันนั้นสามารถพบเห็นได้อยู่เป็นประจำ โดยความหย่อนยานของวินัยในการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์นั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ 

กทม.จึงต้องบูรณาการนำกล้องวงจรปิดและเทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพมาใช้ในวงกว้างเพื่อบังคับใช้กฎระเบียบ และกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น ตรวจจับความเร็ว การหยุดชะลอรถตรงทางข้าม การจอดขวางทางเท้า การจอดในที่ห้ามจอด ขับขี่สวนทาง การไม่เคารพสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การขับขี่รถบนทางเท้า การขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด โดย

  1. พัฒนาระบบการเชื่อมต่อและส่งต่อข้อมูลเพื่อจับ / ปรับผู้กระทำผิดอัตโนมัติ

  2. เพิ่มประสิทธิภาพกล้อง CCTV การตามจับโดยนำเทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพ

  3. ขยายการใช้งานไปยังกล้องวงจรปิดบนทางเท้า

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 27 เมษายน 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Use of CCTV to enforce drivers’ discipline

 

What will Bangkok residents get?

  - More safety in travel and road use due to stricter discipline enforcement

 

Details

Traffic rule violation is currently a common problem as lax discipline in car and motorcycle use has been a cause of danger and nuisance.

 

The BMA needs to integrate the comprehensive use of CCTV cameras and image analysis technology to strictly enforce traffic regulations. The Operating System (OS) will analyze the offense and automatically forward the information for offenders’ arrests/fines, including speed detection and slowdown near the crosswalk. Moreover, the BMA plans to expand the use of its sidewalk CCTV cameras to enhance the efficiency of tracking/fining motorcycle riders and car drivers who violate traffic rules, such as blocking sidewalks, driving in the opposite direction, disregarding traffic lights and signs, driving on sidewalks and illegal speeding which may affect the lives and properties of other people on the road and sidewalk.

ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด
Conscience cultivation, order promotion and strict regulation of traffic discipline
ปลอดภัยดี เดินทางดี
ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย
Safe, well-lit bus stops with information on bus routes
ปลอดภัยดี เดินทางดี
ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
Investigating and improving crosswalks across Bangkok to meet safety standards
ปลอดภัยดี เดินทางดี
กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
Designation of agency responsible for dependable and safe infrastructures
ปลอดภัยดี เดินทางดี
ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง
ปลอดภัยดี เดินทางดี