นโยบาย chevron_right

พิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกาย ในสวน กทม.ได้

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - สวนสาธารณะเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มคนที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยพิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าสวนได้

  - สุขภาวะของสัตว์เลี้ยงดีขึ้น

 

รายละเอียด

สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ นั้นนอกจากการออกแบบสภาพแวดล้อมและการจัดการที่จำเป็นต้องออกแบบและจัดการให้สามารถตอบสนองผู้ใช้งานมากขึ้นแล้ว ยังต้องคำนึงถึงเพื่อน ๆ ของประชาชนกรุงเทพฯ อย่างสัตว์เลี้ยงจำพวกสุนัขหรือแมว 

ตัวอย่างเช่น บึงหนองบอนเป็นหนึ่งในสวนภายใต้การดูแลของ กทม.ที่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าสวนฯ ได้ แต่ที่ผ่านมาก็มีข้อพิพาทอยู่เป็นระยะๆ ระหว่างเจ้าหน้าที่สวนฯ ที่ได้จัดทำแผ่นป้ายมาแปะประกาศห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า โดยไม่สามารถอธิบายถึงสาเหตุการห้ามชั่วคราวนี้แก่ประชาชนได้

ดังนั้น กทม.จะพิจารณาเรื่องการอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าภายในสวนฯ ได้ โดยเน้นการกระจายตัวของพื้นที่ที่อนุญาต และต้องมีมาตรการในการรักษาความสะอาด และความปลอดภัยต่อผู้อื่นในพื้นที่ที่ชัดเจน เช่น กฎการเก็บและทำความสะอาดมูลสัตว์ ถังขยะแยกเฉพาะสำหรับการทิ้งมูลสัตว์ รวมถึงการประกาศให้ชัดเจนถึงแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Consider allowing pets to exercise in Bangkok City Parks.

 

What do Bangkokians get?

  - Public parks are a destination for more inclusive groups of people.  Consider allowing pets in the parks.

  - Improved pet health

 

Details

Apart from the design and management of essential features, Bangkok's parks should meet the needs of more users, while caring about the residents' friends like dogs or cats. 

 

For example, Nong Bon Lake Park is one of the parks under the supervision of Bangkok that allows pets.  Yet, there have been periodic disputes between park officials who posted signage to ban pets without being able to explain the reasons for this temporary ban to the public.

 

Therefore, BMA will consider allowing pets into parks by focusing on the distribution of permitted areas, with clear measures on the maintenance of cleanliness of the areas, as well as the safety for other users, such as the owner responsibility of pet faeces, separated faeces bin, and other public announcements regarding pets must be made to ensure awareness.

 

* Last update on May 3, 2022