นโยบาย chevron_right

กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - คนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวมั่นใจได้ว่า กทม.มีมาตรการจัดการโควิดที่ดี ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

  - ภาคธุรกิจได้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นกลับมา ไม่ต้องกังวลกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด 19 

 

รายละเอียดนโยบาย 

ความเชื่อมั่นคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้ รวมถึงสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เนื่องจากการระบาดของโรคทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก 

ดังนั้น กทม.จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามายังพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านศักยภาพในการตรวจ คัดกรอง และติดตามกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ กทม.จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจตรวจ ATK ให้กับทั้งพนักงานและลูกค้า พร้อมกับนำผลการตรวจขึ้นแสดงบนแอพพลิเคชั่นและส่งให้กับ กทม.เพื่อเก็บสถิติและควบคุมการระบาดในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อ

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Bangkok is confident that it’s COVID-safe
 

What will Bangkok residents get?

  - Bangkok residents and tourists can rest assured that BMA has good measures for COVID-19 reducing risks from the pandemic;

  - The business sector can regain assurance and confidence, without worries about the uncertainty of the COVID-19 situation.

 

Details

Confidence is essential in mobilizing the economy as well as creating stability for Bangkok-based businesses as the pandemic has disrupted numerous economic activities.

BMA plans to build up the confidence among tourists visiting Bangkok with its capabilities in detection, screening and tracking at-risk groups. In addition, BMA plans to promote the use of ATK tests for the business sector’s employees and customers and their display of test results on application and submission of them to BMA for data collection and outbreak control.