นโยบาย chevron_right

สายด่วน 1555 รองรับการใช้งานภาษามือ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ทุกคนสามารถเข้าใช้บริการ 1555 ได้อย่างทั่วถึง

 

รายละเอียด

สายด่วน กทม. 1555 ยังไม่มีบริการสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ซึ่งความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายเป็นกลุ่มความพิการที่มีสัดส่วนมากเป็นอันดับ 2 [1] รองจากความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

 

ดังนั้น กทม.จะพัฒนาสายด่วน กทม. 1555 ให้รองการใช้งานภาษามือด้วยเทคโนโลยี เช่น TTRS (Telecommunication relay service) ระบบที่ช่วยให้คนพิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับคนปกติได้ ผ่านการ Video Call เพื่อให้ล่ามภาษามือสื่อสารออกมาเป็นข้อความเสียงแทนผู้พิการ เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินสามารถเข้าถึงการให้บริการของ กทม.ได้อย่างครบถ้วน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)