นโยบาย chevron_right

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - กิจกรรมที่มีส่วนร่วมของคนในย่าน

 

รายละเอียด

ปัจจุบันการแข่งขันกีฬาใน กทม.ส่วนใหญ่จะเน้นที่กีฬาของนักเรียนในสังกัด กทม. ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกับประชาชนทั่วไป 

ดังนั้น กทม.จะพัฒนาการแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต ประจำจังหวัดขึ้น โดยจะเป็นการแข่งขันที่เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปสามารถรวมกลุ่มกันและเข้าร่วมได้ การแข่งขันจะมีการแบ่งเป็นลีกตามช่วงอายุและประเภทกีฬา เช่น ฟุตซอล มวยไทย วอลเลย์บอล แบดมินตัน บาสเก็ตบอล ว่ายน้ำ เทควันโด  ปิงปอง แบดมินตัน ฟุตบอล และ E-Sport โดยการแข่งขันจะถูกจัดขึ้นตามลานกีฬาต้นแบบประจำแขวงต่าง ๆ 

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Community and district sports events

 

What will Bangkok residents get?

  - Communal activities for people in different neighborhoods

 

Details

Currently, most BMA sports events only involve BMA school children, not the general public. 

BMA plans to develop community, district and city sports events, open competitions for the general public. These competitions in leagues of different age groups and sports, like futsal, volleyball, badminton and basketball, will be at prototype sports grounds in many districts.

ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
Enhance sports centers, Happiness Centers for All Ages, and youth centers to meet public needs.
สร้างสรรค์ดี สุขภาพดี
ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)
Senior’s Clubs for better physical and mental health (Active Aging)
สร้างสรรค์ดี สุขภาพดี
พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ
Additional Happy Centers, more activities for Bangkok residents
สร้างสรรค์ดี สุขภาพดี
จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5
Setting up a team of ‘Dust Detective’ probing the cause of PM2.5
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน
Actively investigating air quality in factories
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี