นโยบาย chevron_right

จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  • การส่งต่อความช่วยเหลือสู่คนไร้บ้านเป็นระบบ มีรูปแบบกลไกที่ชัดเจน ผ่านการเปิดพื้นที่ ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะรับรู้
  • มีสภาพแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตรต่อคนทุกกลุ่ม

 

 

รายละเอียด

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งร่วมมือกันส่งต่อน้ำใจสู่กลุ่มคนเปราะบางและคนไร้บ้านเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพ ของใช้พื้นฐาน การทำครัวกลาง ตลอดจนข้าวกล่อง ความช่วยเหลือเหล่านั้นมักกระจุกตัวเป็นจุด ๆ ด้านคนไร้บ้านก็กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่สาธารณะตามจุดที่มีการแจกของ อย่างไรก็ตามมีกลุ่มคนไร้บ้านจำนวนหนึ่งที่ตกหล่นไม่ได้รับความช่วยเหลือ

นอกจากนี้การที่เมืองขาดโครงสร้างพื้นฐานรองรับคนไร้บ้าน เช่น ห้องน้ำ ห้องซักผ้า มุมเก็บของ ก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านและสภาพแวดล้อมของเมืองเช่นกัน

ดังนั้น กทม.จะร่วมให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าและระยะสั้นให้แก่คนไร้บ้าน โดย

  • ดำเนินการการแจกสิ่งของและกระจายความช่วยเหลือ โดยพิจารณาทั้งการเปิดให้ใช้พื้นที่ของ กทม. เช่น ศูนย์พักพิงชั่วคราว – บ้านอุ่นใจ (ที่จะกลับมาเปิดในอนาคต) หรือศูนย์พักพิงฯ ของหน่วยงานรัฐเครือข่ายที่ร่วมมือกัน เช่น บ้านมิตรไมตรี ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมฯ (พม.) รวมทั้งมูลนิธิฯ และเครือข่ายภาคประชาสังคม 
  • มีบริการห้องน้ำ ห้องซักผ้า ตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษา มื้ออาหาร ตลอดจนมุมเก็บของ สัมภาระ 
  • มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Medical Unit) ดูแลประชาชนถึงหน้างาน ทั้งผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจ และ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแล คัดกรองโรค
  • เพิ่มจำนวน เพิ่มการเข้าถึง เพิ่มคุณภาพห้องน้ำสาธารณะ

ควบคู่กันไป กทม.จะใช้โอกาสนี้ในการจัดทำฐานข้อมูลและประวัติของผู้เข้ารับการช่วยเหลือ (profiling) เพื่อเชื่อมโยงต่อยอดสู่ความช่วยเหลือรูปแบบอื่นในระยะต่อไป เช่น การรักษาพยาบาล และการอบรมฝึกอาชีพ เป็นต้น

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Efficient Homelessness Assistance System

 

What will Bangkok residents get?

  - Systematically pass down assistance to homeless citizens with a clear mechanism through the opening of the public areas, coordination and public relations


Details

Public networks have been working together during the pandemic to offer help to the vulnerable people and the homeless - from providing survival bags and basic commodities to organizing a central kitchen for preparing food. The help, however, is often concentrated in a small area, leaving behind homeless citizens in other parts of the city.

To keep the urban environment organized while offering enough aid throughout the city, the BMA will consider turning some public areas into temporary shelters. These areas include Baan Aun Jai (which will reopen in the future), shelters provided by the government such as Baan Mitmaitri, under the Ministry of Social Development, and other shelters provided by other foundations and public networks.

At the same time, the BMA will use this opportunity to create a database and profiles of those who have received the assistance, in order to provide other forms of assistance in the future, such as medical treatment and vocational training.