นโยบาย chevron_right

กรุงเทพฯ ต้องสว่าง

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - เพิ่มสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภัยต่อการเดินทางสัญจรในเวลากลางคืนให้คนกรุงเทพฯ

 

รายละเอียด

ระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา กรุงเทพฯ ประสบปัญหาแสงสว่าง ความมืด เป็นอันตรายต่อทั้งผู้ใช้ทางเท้า คนเดินถนน และผู้ขับขี่สัญจรในหลายพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพ ทั้งไฟส่องสว่างมีความสว่างไม่เพียงพอ โคมไฟเสีย ไม่เปิดไฟส่องสว่าง รวมถึงบางพื้นที่ในซอย ในตรอก หรือในชุมชนนั้นมีจำนวนเสาและโคมไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ

ดังนั้น กทม. จะช่วยดูแลร่วมกันดูแลความพร้อมและสภาพความสมบูรณ์ของไฟแสงสว่าง และเป็นเจ้าภาพในการประสานงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง และการใช้ชีวิตในเมืองของคนกรุงเทพ โดย

  1. เปิดรับรายงานปัญหาแสงสว่างผ่านฟองดูว์ จากภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ภาคสนามของกทม.

  2. เร่งรัดประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลปัญหาแสงสว่าง

  3. ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงในการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่มืด

  4. พิจารณารูปแบบไฟส่องสว่างแบบโคมปิดครอบด้านบน ป้องกันแสงรบกวนผู้อยู่อาศัย นก แมลง และสัตว์ป่าอื่นๆ ในเมืองที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 28 เมษายน 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Brightly-lit Bangkok

 

What will Bangkok residents get?

- More friendly environments that are safe for nighttime travel

 

Details

Monitoring the readiness and effectiveness of public lights can be carried out by both BMA officials and Bangkok residents who can instantly submit their reports via application, ensuring adequate lighting and safety. BMA also plans to work with responsible agencies in expeditiously solving power outage and insufficient lighting problems.