นโยบาย chevron_right

น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้เข้าถึงน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ที่มีคุณภาพฟรี 

  - ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 

รายละเอียด

ปี 2547 กทม. การประปานครหลวง (กปน.) และบริษัทเอกชนได้ลงนามความร่วมมือกันในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ให้แก่ชาวกรุงเทพฯ ด้วยการติดตั้งตู้กดน้ำทั้งหมดประมาณ 387 จุด โดยทรัพย์สินตู้กดน้ำรวมถึงการบำรุงรักษาเป็นหน้าที่ของบริษัทเอกชน [1] 

ปัจจุบันสำนักจราจรและขนส่ง กทม. ทำหนังสือถึง กปน.ให้เร่งดำเนินการรื้อถอน โดย กปน.ได้ประสานไปยังบริษัทเอกชนให้ดำเนินการรื้อถอนให้ครบทุกจุด เพื่อที่สำนักจราจรและขนส่งกรุงเทพฯ จะได้ดำเนินการคืนทางเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้แก่ประชาชน 

ที่มาของคำสั่งรื้อถอนมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ ได้แก่ 

  1. ที่ผ่านมามีผู้ใช้งานน้อย เนื่องจากมีคำถามเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและความสะอาดอย่างไรก็ตามกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง เช่น คนขับแท็กซี่ ผู้ค้าแผงลอย ยังพึ่งพาตู้กดน้ำเหล่านี้อยู่

  2. ตำแหน่งติดตั้งกีดขวางการสัญจรทางเท้า 

ทั้งนี้ข้อมูลจากหลายบทสัมภาษณ์สะท้อนว่าหากตู้กดน้ำเหล่านี้มีการปรับปรุงคุณภาพ ประชาชนก็มีความต้องการใช้งาน [2]

 

ดังนั้น กทม.จะทบทวนการรื้อถอนดังกล่าว ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพตู้กดน้ำและน้ำดื่ม ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

  1. วิธีการจ่ายน้ำ อาจจะปรับให้เป็นลักษณะการเติมน้ำลงขวดแทน

  2. กำหนดรอบการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

  3. ปรับตำแหน่งที่ไม่ขีดขวางทางเท้า อาจจะตั้งให้ขนานกับทางเท้าชิดแนวขอบทางเท้าด้านใดด้านหนี่งแทน

  4. พิจารณาเสริมในบริเวณจุดจอดจักรยาน และชุมชนต่าง ๆ

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 29 เมษายน 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Clean, safe and free drinking water city-wide


What will Bangkok residents get?

- Access to clean, safe and free quality drinking water

- Reduction of daily expenses burden

 

Details

In 2004, the BMA, Metropolitan Waterworks Authority (MWA) and a private company signed a cooperation agreement to promote Bangkok residents’ quality of life with the installation of about 387 water dispensers. The private company is responsible for the water dispenser properties and their maintenance [1].

 

At present, BMA’s Traffic and Transport Department has sent a letter of request to MWA to expedite the removal of these water dispensers. MWA has coordinated with the private company to remove all dispensers so that the Traffic and Transport Department can restore the sidewalks and improve the urban landscape for the people.

 

This removal order originates from two following main reasons:

  1. The number of users has been very low as people question water quality and cleanliness; however, a number of groups such as taxi drivers and street vendors still rely on these water dispensers;

  2. The dispensers are blocking pedestrian traffic.

However, the data from several interviews reflects that if the quality of these water dispensers improve, then people would want to use them [2].

 

BMA then plans to review the said removal, as well as improve the quality of water dispensers and drinking water, covering the following issues:

  • Possible adjustment to filling water bottles;
  • Scheduling of regular cleaning cycles;
  • Relocation of water dispenser so that they do not block sidewalks by, for example, aligning them to one side of the sidewalks.