นโยบาย chevron_right

ประสานสร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2 ฝั่งถนนครบทุกสถานี

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงรถไฟฟ้าได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

 

รายละเอียด

สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบางแห่งไม่ได้ติดตั้งลิฟต์ทั้ง 2 ฝั่งทำให้ผู้โดยสารที่ไม่สะดวกต่อการใช้งานบันไดไม่สามารถใช้งานได้ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ก็ยังไม่มีแผนที่จะก่อสร้างลิฟต์ให้ครบทั้ง 2 ฝั่งด้วย 

สถานีที่ได้รับผลกระทบมีจำนวน 6 สถานี ได้แก่ ท่าพระ (ทางออก 2 [1]) ลาดพร้าว (ทางออก 1, 2 [2]) รัชดาภิเษก (ทางออก 1, 2 [3]) สุทธิสาร (ทางออก 2, 3 [4]) หัวยขวาง (ทางออก 3, 4 [5]) และศูนย์วัฒนธรรมฯ (ทางออก 3, 4 [6])

ดังนั้น กทม. จะดำเนินการประสานความร่วมมือกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เพื่อให้ดำเนินการสร้างลิฟต์ใน 6 สถานีที่ไม่มีทั้ง 2 ฝั่งให้แล้วเสร็จ

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Build the elevators on both sides of the street for all stations of Blue Line MRT.

 

What do Bangkokians get?

  - Citizens have more accessibility to the Mass Rapid Transit (MRT)

 

Details

Some Blue Line MRT stations are not equipped with elevators on both sides of the street, making it impossible for passengers who are not comfortable using the stairs, and the Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) does not have any plan to complete the construction of elevators either.

 

Six stations are affected: Thapra (exit 2 [1]), Ladprao (exit 1, 2 [2]), Ratchadaphisek (exit 1, 2 [3]), Sutthisan (exit 2, 3 [4]), Huai Khwang (exit 3, 4 [5]), and Thailand Cultural Center (exit 3, 4 [6]).

 

Therefore, BMA  will complete the construction of elevators in the 6 stations by cooperating with the Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA), and the Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (BEM).