นโยบาย chevron_right

ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - กทม.สามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางน้ำจากการปล่อยน้ำเสีย โดยมีการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

รายละเอียด

กรุงเทพฯ มีโรงควบคุมคุณภาพน้ำ หรือโรงบำบัดน้ำเสียจำนวน 8 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่เพียง 212.74 ตร.กม. จากพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตร.กม. คิดเป็นปริมาณน้ำที่ได้รับการบำบัดเพียง 1,112,000 ลบ.ม.ต่อวัน หรือร้อยละ 45 ของน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้นการจัดหาพื้นที่สำหรับโครงการใหม่ การออกแบบ และการสร้างดำเนินการได้ด้วยความล่าช้า 

ปัจจุบัน กทม. อยู่ระหว่างการผลักดันและก่อสร้าง โรงบำบัดน้ำเสียทั้งหมด 4 แห่งพร้อมกับระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ประกอบด้วย โรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี มีนบุรี หนองบอน และคลองเตย ภายใต้โครงการศึกษาและสำรวจเบื้องต้นของโรงบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการนำโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ได้ศึกษาไว้ตั้งแต่ปี 2554 อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวไม่ได้มีการทบทวนศึกษาใหม่ถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาเมือง และโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

ดังนั้น กทม. ต้องมีการทบทวนศึกษาถึงตำแหน่งที่ตั้ง และความเหมาะสมของโครงการ ขนาดความจุหรือประสิทธิภาพการบำบัด เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาของเมือง ที่อยู่อาศัย ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกรุงเทพหานครในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาวะของเมืองและประชาชน 

นอกจากนี้พื้นที่ที่มีโรงบำบัดน้ำเสีย และท่อรวบรวมน้ำเสียอยู่แล้วต้องมีการเชื่อมต่อการรับน้ำเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการเข้าสู่ระบบให้สมบูรณ์ โรงบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการอยู่แล้ว ประกอบด้วย ดินแดง สี่พระยา หนองแขม ทุ่งครุ ช่องนนทรี จตุจักร บางซื่อ และรัตนโกสินทร์ (เขตพระนคร)

[อ้างอิง]
[อ้างอิง]
[อ้างอิง]

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Revising the construction plans for wastewater treatment plants and the existing sewerage systems


What will Bangkok residents get?

  - Mitigation of the environmental impacts of water pollution achieved through improved wastewater management systems

 

Details

There are eight wastewater managements facilities in Bangkok, covering only 212.74 square kilometers out of the total 1,500 square kilometers of Bangkok, treating only 1,112,000 cubic meters (or 45% of daily wastewater) per day. Moreover, the procedures involved in the procurement of land for future facilities, as well as in designing and building them, are slow and cumbersome. 

Currently, the BMA is in the process of pushing and constructing four more wastewater treatment plants in Thonburi, Meenburi, Nong Bon, and Khlong Toey districts. Despite the 2011 study conducted by the Japan International Cooperation Agency (JICA), the findings of the study need revisions in terms of its applicability to today’s political situations in the country.

 

The BMA will need to revise the locations and suitability of each project in order to accommodate future development of the city, from residential areas to business activities in Bangkok in a sustainable manner, reducing environmental impacts and promoting wellbeing of its residents.

 

[อ้างอิง]
[อ้างอิง]
[อ้างอิง]