นโยบาย chevron_right

นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของกทม.

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

- ประชากรเด็กมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแรงเนื่องจากมีโอกาสได้รับนมแม่มากขึ้น

- ประชาชนมีต้นทุนในการเลี้ยงลูกน้อยลง รักษาประสิทธิภาพการทำงานควบคู่ไปกับการเลี้ยงดูบุตร

- สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับคนที่มีลูกและเด็กอ่อน-เด็กเล็ก

 

รายละเอียด

ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานระบุว่าลูกจ้างสามารถลาคลอดได้ 98 วัน หมายความว่าลูกจ้างที่เป็นมารดาสามารถมีเวลาอยู่กับเด็กแรกเกิดเต็มเวลาประมาณ 3 เดือน อย่างไรก็ตามองค์กรอนามัยโลกและยูนิเซฟแนะนำว่าเด็กควรได้รับนมแม่เป็นอาหารหลักเพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก และควรให้ต่อเนื่องควบคู่ไปกับอาหารชนิดอื่นจนถึงอายุ 2 ปี เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน มีภูมิต้านทาน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

การจะทำให้ลูกกินนมแม่ต่อเนื่องสำเร็จต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกัน หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญคือการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับมารดาในการปั๊มนมหรือให้นมลูก ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าหลายแห่งได้ริเริ่มสร้างห้องให้นมปั๊มนมพร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม อย่างไรก็ตามยังพบว่าแม่ลูกอ่อนที่ต้องกลับเข้าทำงานยังมีความท้าทายในประเด็นนี้อยู่เนื่องจากบางคนยังต้องอาศัยห้องประชุมหรือห้องน้ำในการทำกิจดังกล่าวอยู่ หรือบางรายหากไม่มีที่เหมาะสมก็อาจหยุดไปซึ่งอาจส่งผลให้การให้นมบุตรไม่ต่อเนื่องหรืออาจหยุดชะงักได้

ดังนั้น กทม.จะนำร่องจัดสรรห้องให้นม-ปั๊มนมลูกในสำนักงานและอาคารสถานที่ของกทม. โดยเป็นห้องแยกที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าแม่จะสามารถปั๊มนมหรือให้นมลูกได้อย่างมีคุณภาพ และจะรณรงค์ให้ภาคเอกชนดำเนินการควบคู่ไปด้วย

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 22 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)