นโยบาย chevron_right

ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ประชาชนที่ทำงานกลางคืน ผู้ใช้บริการ และธุรกิจกลางคืนได้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย

  - การเดินทางช่วงกลางคืนสะดวกและง่ายมากขึ้น

  - ธุรกิจกลางคืนเติบโตสามารถช่วยผลักดันเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ได้ เนื่องจากมีการจ้างงานและมีลูกค้าเพิ่มขึ้น

 

รายละเอียด

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ผู้คนใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนจำนวนมาก ทั้งกลุ่มพนักงานที่เข้างานและเลิกงานกะกลางคืน และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลางคืนหลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจอาหารและสตรีตฟู้ด ธุรกิจบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี เป็นต้น

การใช้ชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง  ดังนั้นการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น

ปัจจุบันหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกให้การสนับสนุนกิจกรรมยามค่ำคืน โดยมี night mayor หรือผู้ว่ายามค่ำคืนเป็นผู้บริหารจัดการครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเดินทาง ความปลอดภัย และศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตในยามค่ำคืนได้อย่างปลอดภัยและไร้กังวล โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ตัวอย่างเมืองที่มีผู้ว่ากลางคืน เช่น อัมสเตอร์ดัม ลอนดอน ซิดนีย์ วอชิงตัน ดีซี และเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น 

 

ดังนั้นกทม. จะกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นผู้ว่าฯ เที่ยงคืนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจกลางคืนผ่านการเป็นพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคกลางคืน และนำมาพัฒนาในมิติต่าง ๆ เช่น

ด้านความปลอดภัย
- ปรับปรุงและเพิ่มไฟส่องสว่างตามทางเท้าหรือถนนในย่านเศรษฐกิจกลางคืนให้ปลอดภัยต่อคนทำงาน ผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการ รวมถึงจัดให้มีเทศกิจดูแลความปลอดภัยและตรวจตราในย่านเศรษฐกิจกลางคืน

ด้านการเดินทาง
- นำร่องเดินรถเมล์สายหลักและสายรองจากย่านเศรษฐกิจกลางคืนสู่จุดเปลี่ยนถ่าย (node) หลัก ๆ ในกรุงเทพฯ ให้ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง โดยเดินรถทั้งสายหลักและสายรองเพื่อรับ-ส่งคนเข้าและออกจากย่าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
- อำนวยความสะดวกในจุดจอดรถแท็กซี่บริเวณย่านธุรกิจกลางคืนเพื่อลดการกีดขวางช่องทางจราจรโดยมีเทศกิจคอยตรวจตรา

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพห้องน้ำสาธารณะให้ปลอดภัยและใช้งานได้จริง ไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลาให้บริการ

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)