นโยบาย chevron_right

ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ประชาชนที่ทำงานกลางคืน ผู้ใช้บริการ และธุรกิจกลางคืนได้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย

  - การเดินทางช่วงกลางคืนสะดวกและง่ายมากขึ้น

  - ธุรกิจกลางคืนเติบโตสามารถช่วยผลักดันเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ได้ เนื่องจากมีการจ้างงานและมีลูกค้าเพิ่มขึ้น

 

รายละเอียด

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ผู้คนใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนจำนวนมาก ทั้งกลุ่มพนักงานที่เข้างานและเลิกงานกะกลางคืน และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลางคืนหลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจอาหารและสตรีตฟู้ด ธุรกิจบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี เป็นต้น

การใช้ชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง  ดังนั้นการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น

ปัจจุบันหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกให้การสนับสนุนกิจกรรมยามค่ำคืน โดยมี night mayor หรือผู้ว่ายามค่ำคืนเป็นผู้บริหารจัดการครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเดินทาง ความปลอดภัย และศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตในยามค่ำคืนได้อย่างปลอดภัยและไร้กังวล โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ตัวอย่างเมืองที่มีผู้ว่ากลางคืน เช่น อัมสเตอร์ดัม ลอนดอน ซิดนีย์ วอชิงตัน ดีซี และเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น 

 

ดังนั้นกทม. จะกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นผู้ว่าฯ เที่ยงคืนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจกลางคืนผ่านการเป็นพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคกลางคืน และนำมาพัฒนาในมิติต่าง ๆ เช่น

ด้านความปลอดภัย
- ปรับปรุงและเพิ่มไฟส่องสว่างตามทางเท้าหรือถนนในย่านเศรษฐกิจกลางคืนให้ปลอดภัยต่อคนทำงาน ผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการ รวมถึงจัดให้มีเทศกิจดูแลความปลอดภัยและตรวจตราในย่านเศรษฐกิจกลางคืน

ด้านการเดินทาง
- นำร่องเดินรถเมล์สายหลักและสายรองจากย่านเศรษฐกิจกลางคืนสู่จุดเปลี่ยนถ่าย (node) หลัก ๆ ในกรุงเทพฯ ให้ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง โดยเดินรถทั้งสายหลักและสายรองเพื่อรับ-ส่งคนเข้าและออกจากย่าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
- อำนวยความสะดวกในจุดจอดรถแท็กซี่บริเวณย่านธุรกิจกลางคืนเพื่อลดการกีดขวางช่องทางจราจรโดยมีเทศกิจคอยตรวจตรา

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพห้องน้ำสาธารณะให้ปลอดภัยและใช้งานได้จริง ไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลาให้บริการ

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต
District-level disaster prevention and mitigation action plans
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี
รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม
Campaign for civil rights and discipline with regards to traffic, cleanliness, corruption, and the environment.
ปลอดภัยดี สิ่งแวดล้อมดี บริหารจัดการดี +1
กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัด
Define Responsibilities and Objectives of the District and Provincial Disaster Prevention and Mitigation Committees
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี
จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)
Database of low-priced rental rooms (housing stock)
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี
ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว
Application for CCTV Footage – Fast and Convenient
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี