นโยบาย chevron_right

ตลาด กทม.ออนไลน์

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

- พ่อค้าแม่ขายได้ขยายกลุ่มลูกค้า

- วินจักรยานยนต์รับจ้างมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการส่งสินค้าในตลาด

- ลดการแออัดของตลาดและปัญหาการจราจรโดยรอบตลาด

 

รายละเอียด

สถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ตลาดเงียบเหงา ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายลดลง จึงทำให้ผู้บริหารตลาดบางรายต้องพัฒนาระบบตลาดออนไลน์เพื่อให้ผู้ค้าอยู่รอด และเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเดิมที่ไม่กล้าออกมา รวมถึงเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ 

ตัวอย่างเช่น ตลาดใหญ่ในย่านสะพานใหม่ได้พัฒนาเว็บไซต์และไลน์ (Line) โดยจะมีรายการสินค้าที่จำหน่ายภายในตลาดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อจากทั้ง 2 ช่องทาง เมื่อมีรายการสั่งของเข้ามา เจ้าหน้าที่ตลาดจะเป็นผู้ออกไปซื้อและรวบรวมของให้ตามใบสั่งซื้อโดยลูกค้าไม่ต้องมาที่ตลาด และนำส่งให้ถึงมือลูกค้าด้วยวินจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่หรือยานพาหนะอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับปริมาณสินค้า และสามารถจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทาง แพลตฟอร์มลักษณะนี้ช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการขายของในตลาดได้ 

หรืออีกตัวอย่าง เช่น ตลาดย่านหนองบอนได้พัฒนาระบบรับซื้อของผ่านไลน์ โดยคิดราคาสินค้าและค่าส่งตามจริง เก็บค่าดำเนินการต่อใบสั่งซื้อเพียง 20 บาทเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ตลาดเป็นผู้จัดการและใช้บริการวินจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ส่งของ ซึ่งได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนโดยรอบพื้นที่

ดังนั้น กทม.จะพัฒนาแพลตฟอร์มตลาด กทม.ออนไลน์ นำร่องรวบรวมสินค้าจากทั้ง 13 ตลาดปัจจุบันและตลาดใหม่ในอนาคตตามนโยบาย ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต ซึ่งมีถึงมากกว่า 20,000 แผงค้าที่จะเข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ขณะเดียวกันนโยบายนี้จะส่งเสริมการจ้างงานคนในชุมชนโดยรอบตลาด เพิ่มรายได้ให้วินจักรยานยนต์ และลดการแออัดของตลาดและปัญหาจราจรด้วย

 

*อัพเดตล่าสุด วันที่ 26 เมษายน 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
Increase bus service in main and minor lines at single and cheap fares
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี
อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ
Technology Volunteer, a technology assistant for Bangkok people
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี
ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy
Story creation for the city through digital experience economy
เศรษฐกิจดี
ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
Enable hawker stallholders to have career stability
เศรษฐกิจดี
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า
Inclusion of Street Vendors, the Public Sector, and the Private Sector in the Area in Managing Street Vendors Areas
เศรษฐกิจดี