นโยบาย chevron_right

ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

 - ควันดำจากเครื่องยนต์ลดลงโดยประชาชนสามารถเข้าถึงการปรับปรุงเครื่องยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์เชื้อเพลิงดีเซลได้ง่าย

 - นักเรียนในศูนย์ฝึกอาชีพได้ทดลองปฏิบัติงานจริง

 

รายละเอียด

ควันจากไอเสียรถเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา PM2.5 ในกรุงเทพฯ ซึ่งรถยนต์ที่ปล่อยควันดำมักจะเกิดขึ้นกับรถยนต์เชื้อเพลิงดีเซล ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่ง คือ การทำงานของเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ การเผาไหม้ ระบบกรองอากาศ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ [1] นอกจากนี้รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซินที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ปล่อยควันขาวออกมา ก็มีส่วนทำให้เกิด PM2.5 โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ 2 จังหวะที่มีการเติมน้ำมันออโตลูปเข้าไปผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงและเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ก็จะเกิดควันสีขาวที่มีสารอินทรีย์ระเหย หรือ VOC ในกลุ่มของไฮโดรคาร์บอนออกมา ซึ่งอาจไปทำปฏิกริยากับโอโซนและเกิดเป็น PM2.5 ได้ [2] ปัจจัยเหล่านี้สามารถควบคุมได้ด้วยการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้ทำงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ดังนั้น กทม.จะเปิดให้ประชาชนนำรถเข้ารับการตรวจสอบ ปรับปรุง บำรุงรักษา ตามสถานที่ต่อไปนี้ 

สำหรับรถมอเตอร์ไซค์

  - โรงเรียนฝึกอาชีพ ดินแดง 1 [3] ประเวศ [4] หนองจอก [5] หลวงพ่อทวีศักดิ์ [6] ม้วน บำรุงศิลป์ [7] อาทร สังขะวัฒนะ [8] ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการเปิดสอนวิชาช่างจักรยานยนต์ 

  - กองโรงงานช่างกลของ กทม. ซึ่งปกติมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ของ กทม.อยู่แล้ว [9] ให้ช่วยบริการประชาชนในการปรับปรุงรถมอเตอร์ไซค์

สำหรับรถยนต์ดีเซล

  - นำเข้ามารับการปรับปรุงเครื่องยนต์ได้ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ หนองจอก [10] และดินแดง 1 [11] ซึ่งเป็น 2 โรงเรียนที่มีวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล 

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)