นโยบาย chevron_right

สนับสนุนรถรับส่งคนพิการ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - คนพิการสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้น มีตัวเลือกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น

 

รายละเอียด

กรุงเทพธนาคม ร่วมกับกทม. ให้บริการรถตู้ทั้งหมด 30 คัน รับส่งผู้ใช้รถเข็นฟรี ซึ่งผู้โดยสารไม่ต้องลงจากรถเข็นสามารถเข็นขึ้นรถได้เลย โดยต้องนัดหมายล่วงหน้า การให้บริการนี้เปิดริเริ่มตั้งแต่ 2555 ด้วยรถตู้ 10 คัน และขยายการให้บริการเพิ่มอีก 20 คันในปี 2557 และ 2559 ได้ทำสัญญา 4 ปี กทม.สนับสนุนงบประมาณ 113 ล้านบาท คิดเป็น 70% ของงบประมาณทั้งหมด ตลอด 4 ปีมีการใช้งานทั้งสิ้น 49,674 งาน [1] 

แม้ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการต่อ แต่จากการโทรสอบถามการให้บริการยังเปิดให้บริการอยู่ สามารถนัดหมายเวลาและสถานที่รับส่งได้ 

นอกจากรถตู้แล้วยังมีรถแท็กซี่ทั่วไปที่ผ่านการอบรมการในการช่วยเหลือและให้บริการผู้พิการหลายประเภท โดยความร่วมมือของรัฐ ประชาสังคม และเอกชน ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นทั้งสิ้น 256 คัน [] เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางของคนพิการ แต่จากจำนวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนในกรุงเทพฯ ที่มีกว่า 98,000 คน และในกรุงเทพฯ มีประชากรผู้ใช้รถเข็นมากถึง 64,000 คน แบ่งเป็น คนพิการ 16,000 คน และผู้สูงอายุ 48,000 คน [2] จะเห็นได้ว่าปริมาณรถไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้ที่มีความต้องการ

ดังนั้น กทม.จะสนับสนุนรถบริการให้เพิ่มและหลากหลายขึ้น รวมทั้งเป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้พิการกับรถที่รับบริการ ดังนี้

  1. ดำเนินโครงการรถตู้รับส่งรถเข็นต่อ และพิจารณาการเพิ่มจำนวนรถให้บริการ และขยายการให้บริการให้ครอบคลุมขึ้น

  2. สร้างเครือข่ายแท็กซี่ที่ผ่านการอบรมการให้บริการคนพิการ โดยเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมร่วมกับเครือข่ายผู้พิการ เพื่อเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น

  3. ขยายการให้บริการคอลเซ็นเตอร์เรียกรถให้คนพิการครอบคลุมรถทั้ง 2 ประเภท

  4. ศูนย์บริการสาธารณสุข มีรถตู้รับส่งให้บริการ โดยเป็นรถตู้ที่รองรับการเดินทางของทุกคน

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 25 เมษายน 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะคลิก