นโยบาย chevron_right

บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม.

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - คนพิการเข้าถึงสิทธิของคนพิการได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

 

รายละเอียด

บัตรคนพิการมี 2 ขั้นตอนหลักประกอบด้วย 

  1. ขอเอกสารรับรองความพิการ สามารถขอได้จากทุกโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน 38 แห่ง [1] 

  2. นำเอกสารรับรองความพิการและเอกสารอื่น ๆ มายื่นทำบัตรคนพิการได้ 11 ที่ โดยมี 2 ที่ 1) รพ.สิรินธร 2) รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ที่เป็นหน่วยงานของ กทม.ที่สามารถออกบัตรคนพิการ

ดังนั้น กทม.ต้องประสานกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเพิ่มจุดรับออกบัตรคนพิการแบบ จุดเดียวจบ (One Stop Service) ให้ครบทุกที่โรงพยาบาล กทม.ทั้ง 11 แห่ง สามารถออกใบรับรองความพิการ และทำเรื่องขอออกบัตรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายการเข้าถึงสิทธิและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในกรุงเทพฯ

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 14 พฤษภาคม 2565