นโยบาย chevron_right

ทบทวน BRT เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

หากไม่ดำเนินการ

  - ได้ช่องจราจรบนถนนสายหลักคืน

  - ลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะต้องจ่ายให้กับการดำเนินการ BRT ในอนาคต

หากดำเนินการต่อ

  - รถให้บริการถี่ขึ้น รถให้บริการมากขึ้น รอรถไม่นาน 

  - มีสถานีให้ขึ้น-ลงมากขึ้น

 

รายละเอียด

BRT รถประจำทางที่มีช่องทางเดินรถเป็นของตัวเองบางช่วงถนน ให้บริการเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีตลาดพลู และสถานีช่องนนทรี มีผู้โดยสารทั้งปี 2563 ประมาณ 3,000,000 เที่ยวคน[1] BRT เป็นโครงการที่ถูกถามถึงความคุ้มค่าตั้งแต่เปิดให้บริการ ข่าวการขาดทุน ข่าวการหยุดให้บริการ มีออกมาเป็นระยะ แต่ปัจจุบันยังคงให้บริการอยู่ หลายคนยังเห็นความจำเป็นของการมี BRT แต่อีกหลายคนก็เห็นว่าควรจะคืนช่องทาง BRT ให้กับรถยนต์ทุกคัน เพื่อลดความหนาแน่นบนผิวถนนลง

ดังนั้น กทม.จะต้องพิจารณาโครงการ BRT ว่าควรดำเนินการต่อหรือไม่ 

  หากยังเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อควรมีการดำเนินการอย่างน้อย

  - เพิ่มความถี่ในการเดินรถ 

  - เพิ่มรถเพื่อเพิ่มความถี่ เพื่อลดความหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วน

  - เพิ่มสถานีโดยใช้ทุนน้อยกว่าปัจจุบัน ออกแบบให้เหมาะสม ขนาดไม่ใหญ่ เข้าถึงง่าย สามารถเข้าถึงได้จากระดับพื้นบริเวณทางม้าลาย เพื่อให้สถานีถี่ขึ้น 

  - เพิ่มรถ รูปแบบชานต่ำ พลังงานไฟฟ้า 

  - ปรับราคาให้ถูกลง จากการลดค่าบริหารจัดการ

  หากไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการต่อ

  - กทม.จะดำเนินการเดินรถเมล์พลังงานไฟฟ้า (EV) ปรับอากาศ ชานต่ำ เพื่อทดแทนเส้นทางเดิม เพื่อให้ผู้โดยสารกลุ่มเดิมต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการ

 

*อัพเดตล่าสุด วันที่ 26 เมษายน 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Review of BRT for project continuation

 

What will Bangkok residents get?

 

In case of discontinuation,

  - Retrieval of traffic lanes on main roads

  - Reduction of the annual expenditure budget for future BRT operation

 

In case of continuation,

  - More service frequency, more buses and shorter waiting time

  - More stations

 

Details

A Bus Rapid Transit (BRT) system with its own designated lanes on certain sections of the roads connects with BTS’s Green Line at Talat Phlu and Chong Nonsi Station with approximately 3,000,000 passenger trips in 2020 [1] . The project’s cost/benefit value has been questioned since its opening and news of service suspension have been periodical but it remains in service. Some people still find the BRT necessary, while others agree that BRT lanes be returned to all cars to lessen the road traffic density.

 

The BMA plans to consider BRT’s cost/benefit value and to decide whether or not it should be continued. If continuation is more appropriate, the following actions should then be taken:

  - Increasing service frequency;

  - Adding buses to increase frequency for less rush hour traffic congestion;

  - Adding stations with appropriate design and compact sizes resulting in lower operational costs than the current ones;

  - Add buses and remodifying them into low-platform buses;