นโยบาย chevron_right

เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ทางเดินเลียบคลองปลอดภัย สว่าง น่าเดิน

  - มีตัวเลือกการเดินทางเพิ่มขึ้น

 

รายละเอียด

กรุงเทพฯ มีคลองมากมายหลายสายทั้งน้อยและใหญ่ โดยมีคลองจำนวนมากที่ได้ดำเนินการก่อสร้างทางเลียบคลองแล้วเสร็จ แต่อาจขาดการดูแล ไม่สว่าง ไม่ปลอดภัย ไม่ต่อเนื่อง ทางเลียบคลองสามารถพัฒนาเป็นได้ทั้งเส้นทางเดิน-ปั่นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยว

ดังนั้น กทม.จะพัฒนาทางเดินเลียบคลอง

  1. โครงสร้างพื้นฐานของทางเลียบคลอง พัฒนาให้ครบถ้วน ทั้งความต่อเนื่อง สิ่งกีดขวาง แสงสว่าง รั้ว การบำรุงรักษา กล้องวงจรปิด 

  2. แผนที่ทางเดินริมคลอง พัฒนาแผนที่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ประชาสัมพันธ์เส้นทางให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน

  3. ทางเดินเลียบคลองศักยภาพ คลองไหนมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ด้วย เช่น จุดจอดรถจักรยาน จักรยานยนต์ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องน้ำ

  4. กำหนดรอบทำความสะอาดและดูแลรักษาทางเดินเลียบคลองให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 27 เมษายน 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Canalside walks, safe bicycle rides, quality canalside walkways

 

What will Bangkok residents get?

  - Safe, brightly-lit and pedestrian-friendly walkways along canals

  - More travel options

 

Details

Bangkok has a large number of canals, both large and small. Construction of many canalside walkways has been completed but some lack proper maintenance, are not brightly lit, unsafe and segmentary. These walkways can be further developed as both walking and cycling routes for everyday use, as well as tourist routes.

 

BMA plans to comprehensively develop the infrastructure of canals, including their continuity, obstacles, lighting, fences and maintenance.

 

For those with tourist attraction potential, BMA will also support other facilities, such as parking spots for bicycles and motorcycles, shops, restaurants and public restrooms.