นโยบาย chevron_right

รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้าน

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 

  - ลดปัญหาขยะตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็นในย่านที่พักอาศัยและชุมชน

  - การลากขยะและการจัดเก็บขยะของ กทม.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

รายละเอียด

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีพื้นที่ตรอกซอกซอยจำนวนมาก ส่งผลให้รถเก็บขยะคันใหญ่ที่มีมากกว่า 2,000 คัน ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดความจุ 5 ตันไม่สามารถเข้าสู่ชุมชนและตรอก ซอก ซอยได้ กทม.จึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลากขยะที่จะเข้าไปตามตรอกซอกซอยเหล่านั้น และนำขยะออกมารอยังจุดพักขยะข้างรถเก็บขยะคันใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาขยะตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นตามครัวเรือนและซอยย่อย ยิ่งไปกว่านั้น บางพื้นที่ยังคงต้องใช้เรือเก็บขยะในการเข้าถึงชุมชนริมคลองที่อยู่ลึกและกระจายตัวออกไป 

ดังนั้น กทม.จะออกแบบ ศึกษา และพัฒนาโมเดลรถจัดเก็บขนาดเล็ก ควบคู่กับอุปกรณ์และรถช่วยลากขยะ เพื่อเข้าถึงตรอกซอกซอยและชุมชนริมคลองที่หลายแห่งมีความกว้างเพียงทางเดินเท้า และทางมอเตอร์ไซค์ผ่าน (กว้างน้อยกว่า 1-1.5 เมตร) 

โดยเป้าหมายระยะยาว มุ่งเป้าการลดปัญหาขยะตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นในชุมชน เพิ่มรอบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องทำควบคู่กับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้ถูกวิธี

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Small-sized Garbage Trucks that Access Every Household

 

Benefits for Bangkok People 

  - Reducing waste that causes bad odors in residential areas and communities.

  - More effective waste management by BMA.

 

Details

There are many streets and alleys in Bangkok. Sometimes big garbage trucks cannot enter certain small communities and alleys. BMA sends officers to drag solid waste from these areas and put it in big garbage trucks to reduce accumulated waste and odor problems.

Accordingly, BMA will design, study, and develop a small-sized garbage truck model and equipment and vehicles for dragging solid waste to ensure they can access many narrow alleys and canal communities. Some areas are only accessible via walking and motorcycles (1-1.5 meter width). 

BMA aims to achieve the long-term goal of reducing waste that sends bad odor and sorting waste from the source