นโยบาย chevron_right

งานศิลป์จากหอศิลป์กรุงเทพฯ สู่พื้นที่สาธารณะทั่วกรุง

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้ชมผลงานระดับชาติและระดับโลกใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางเข้าเมือง

 

รายละเอียด

หอศิลป์กรุงเทพฯ เป็นหอศิลป์ที่ไม่ได้มีส่วนจัดเก็บ (โกดัง) ผลงานที่จัดแสดง ทำให้เมื่อจัดแสดงจบแล้วศิลปินที่ประสงค์จะเก็บผลงานไว้ก็เก็บกลับไป หรือหากไม่ประสงค์แล้วก็จะต้องทิ้งผลงานนั้นไป โดยที่ยังไม่ได้ออกสู่สายตาของผู้คนอย่างถ้วนทั่ว 

ดังนั้นกรุงเทพฯ จะนำผลงานที่เคยจัดแสดงในหอศิลป์กรุงเทพฯ เดินทางออกมาจัดแสดงต่อ ณ สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ขนาดเล็กทุกเขต และพื้นที่สาธารณะต่างๆ ในทุกเขต ขยายโอกาสของศิลปินในการจัดแสดงผลงาน และขยายโอกาสของประชาชนในการชมผลงาน และทำให้กรุงเทพฯ กับศิลปะเป็นเนื้อเดียวกัน 

 

หากมีข้อเสนอแนะ

 

Art works from Bangkok Art and Culture Centre to city-wide public spaces

 

What will Bangkok residents get?

  - Opportunities to view national and international art works close to home without commuting to the city center

 

Details

Bangkok Art and Culture Center (BACC) is an art gallery without a storage of exhibited art works. After an exhibition, the artists who wish to keep their works retrieve them while others discard them, both losing the opportunity to show them to more people. 

BMA plans to bring these works on tour to parks, museums, small art galleries and public spaces in all districts, expanding the artists' opportunities in showcasing their works and people’s in viewing them, thus integrating Bangkok with its art works.

เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน
Open schools on holidays as activity and learning spaces for students and community members
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน
Maintenance of community libraries and Book Houses, making them modern and usable.
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
Enhance sports centers, Happiness Centers for All Ages, and youth centers to meet public needs.
สร้างสรรค์ดี สุขภาพดี
ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่
E-Library: Read e-Books from anywhere
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space
Increase the function of libraries by using them as co-working spaces
สร้างสรรค์ดี เรียนดี