นโยบาย chevron_right

จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนโดยมีงานศิลปะหลากหลายประเภทให้ชม เรียนรู้ และสัมผัสในชีวิตประจำวัน

  -  ส่งเสริมศิลปินทุกระดับให้มีพื้นที่แสดงงานและมีโอกาสในการพัฒนาฝีมือมากยิ่งขึ้น

 

รายละเอียด

ประชาชนที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ จะมีโอกาสใกล้ชิดกับศิลปะก็ต่อเมื่อตั้งใจเดินทางไปแกลเลอรี่ หรือพื้นที่จัดแสดงงานศิลป์ ซึ่งมักเป็นอาคารหรือพื้นที่ปิดจึงทำให้งานศิลปะยังคงเข้าถึงผู้คนในวงจำกัด 

ด้าน กทม.ที่ผ่านมาก็ได้มีการสนับสนุนพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะแค่เพียงบางพื้นที่ ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ และพื้นที่สาธารณะบางแห่ง เช่น

  - กำแพงริมคลองตลอดแนวโครงการคลองสวย น้ำใส เป็นพื้นที่ที่ กทม.สนับสนุนให้เกิดงานศิลปะกลางแจ้ง [1] ทำให้กำแพงริมคลองต่าง ๆ ถูกตกแต่งไปด้วยภาพวาดจากทั้งนักเรียนในพื้นที่และข้าราชการ กทม. 

  - การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่ผ่านมากทม.มีการวาดภาพตามแนวกำแพงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อตกแต่งสถานที่ รวมถึงที่สวนสาธารณะบางแห่ง

 - สวนสาธารณะในเขตราชเทวีเฉลิมหล้า (สะพานหัวช้าง) สำนักงานเขตราชเทวี ร่วมกับกลุ่ม SPRAY BRUSH นำศิลปินดังมากกว่า 50 ชีวิต มาถ่ายทอดผลงานศิลปะบนกำแพง (กราฟฟิตี้) ภายใต้ชื่อ MEETING OF STYLES 2018 BANGKOK, THAILAND [4] ปัจจุบันสวนเฉลิมหล้าได้รับการปรับปรุงอีกครั้งจาก เจลีก (J-League) ลีกการแข่งฟุตบอลประเทศญี่ปุ่น มาแต่งแต้มกำแพงและพื้นสนามฟุตซอลเป็นลวดลายนักฟุตบอลชาวไทยที่เคยไปค้าแข้งที่ประเทศญี่ปุ่น [5] 

จากกรณีข้างต้นจะเห็นได้ว่า กทม.ได้ริเริ่มนำศิลปะเข้าสู่พื้นที่สาธารณะต่าง ๆ บ้างแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในเชิงรูปแบบและสถานที่

ดังนั้น กทม.จะ

  - ทำงานร่วมกับศิลปินท้องถิ่นในการพัฒนาย่านศิลปะให้กระจายตัวทั่วทุกเขต โดยเปิดโอกาสให้ศิลปินใช้พื้นที่ต่าง ๆ ของ กทม.ได้ เช่น ศาลารอรถเมล์ ป้ายรถเมล์ ทางเท้า ป้ายและจอดิจิทัลประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ในการแสดงผลงานทุกแขนง (โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร) รวมถึงให้มีการหมุนเวียนของงานศิลปะเพื่อโอกาสของศิลปินใหม่ ๆ

  - พัฒนาปฏิทินและแผนที่การแสดงงาน รวมถึงคำแนะนำในการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะเพื่อชมงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงงานศิลปะได้ยิ่งขึ้น

 

*อัพเดตล่าสุด วันที่ 24 เมษายน 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Organizing open-air art exhibition, turning every corner of the city into an art scene

 

What will Bangkok residents get?

  - Opportunities to widen imagination and creativity through exposure to various forms of arts in daily life

  - Encouragement for artists of all status to have a space to exhibit their work and further sharpen their skills

 

Details

There is a lack of opportunities for Bangkok residents to access art, as they have to purposefully go to specific places like galleries, or art exhibitions. These venues are usually buildings or closed spaces, making art exclusive to only a limited number of people.

Until now, the BMA has appointed a handful of venues for art, such as Bangkok Art and Culture Center and some other public places, including:

  - The walls along the canals under the landscape improvement projects, on which the students and civil servants have painted with encouragement from the BMA to create open-air art [1] 

  - Certain tourist attractions, as when the BMA attempts to promote tourism, it usually does so by decorating the walls around the site with murals

  - Chalerm La Park (Hua Chang Bridge), which was the venue for a project called Meeting of Styles 2018 Bangkok, Thailand [4] , a collaborative effort between Ratchathewi District Office and Spray Brush Group, bringing more than 50 artists over to create graffitis on the wall. Recently, the park has undergone another improvement sponsored by J-League, with illustrations of Thai football players who used to play in Japan painted on the wall and floor [5]

 

Considering the above cases, it can be seen that the BMA has initiated some attempts to integrate art into public spaces, but there are still limitations in terms of forms of venues.

Hence, the BMA will:

  - collaborate with local artists to develop artistic neighborhood in every district in Bangkok, creating opportunities for artists to appropriate various public spaces, such as bus shelters, bus stops, pavements, signs, digital screens, etc. as the means of expression for various forms of arts (without obstructing the traffic), including a circular of art pieces in order to encourage more opportunities to new artists;

  - develop calendars and maps for art exhibitions (พัฒนาปฏิทินและแผนที่การแสดงงาน ), as well as direction to get to the venue by public transport, in order to facilitate access to art.

 

* Last updated on 24 April 2022

Improved according to public suggestions

เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน
Open schools on holidays as activity and learning spaces for students and community members
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน
Maintenance of community libraries and Book Houses, making them modern and usable.
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
Enhance sports centers, Happiness Centers for All Ages, and youth centers to meet public needs.
สร้างสรรค์ดี สุขภาพดี
ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่
E-Library: Read e-Books from anywhere
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space
Increase the function of libraries by using them as co-working spaces
สร้างสรรค์ดี เรียนดี